Etiketë: vendosja e korsese

Korseja pas lindjes, a lejohet të përdoret?