Etiketë: korse

Korseja pas lindjes, a lejohet të përdoret?

Si të përdorim korsenë pas lindjes dhe për sa kohë?