Placentes

Placenta është organi më kryesor në shtatzani për rritjen dhe zhvillimin e fëmijës. Cilësia dhe pozicioni i placentës luajnë një rol të rëndësishëm tek ecuria e shtatzanisë.

Një mënyrë pozicionimi e placentës, ajo e përparme

Me pozicionim të placentës në zonën e përparme nënkuptojmë zhvillimin e saj në zonën e përparme të uterusit. Në këtë mënyrë placenta zhvillohet shumë rrallë dhe zakonisht tek ato gra që kanë kryer më herët një operacion cezarian.

Kur mësohet se kemi të bëjmë me pozicionim të tillë të placentës?

Zakonisht në javën e 20 të shtatzanisë.

Ka ndonjë ndikim pozicionimi i tille i placentes në shtatzani?

Pozicionimi i tillë i placentës nuk është kusht për t’u shqetësuar por në disa raste mund të shoqërohet me vëshirësi. Mjeku mund ta ketë të vështirë të dallimin e rrahjeve të zemrës tek fëmija. Përvec kësaj nuk shfaq asnjë rrezik tjeër gjatë lindjes apo gjatë fazës së daljes së saj nga trupi i gruas.

 

Placentes