Llogarit Datën e Lindjes

Besojmë se keni nevojë të llogarisni javën e shtatzanisë apo jo? Jeni në vendin e duhur! Këtu mund të mësoni sa javësh është bebi juaj, cila do të ishte data e përafërt e lindjes, cilës shenje zoodiakale do t’i përkasë bebi, karakteristikat e zhvillimit për javën përkatëse etj.

Të gjitha këto do t’i mësoni vetëm duke futur datën e menstruacioneve tuaja të fundit!

Urime dhe shtatzani të mbarë!